ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spoločnosť JK Education s.r.o., so sídlom Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4, IČ: 015 55 804, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe (oddiel C, vložka 78395) a spoločnosť PHG servis s.r.o., so sídlom Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4, IČ: 049 19 661, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe (oddiel C, vložka 255206) (ďalej tiež „sprostredkovatelia“), každá samostatne ako správca osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, prípadne iný právny predpis derogujúci a nahrádzajúci aktuálnu právnu úpravu týchto otázok a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) môžu spracovať moje osobné údaje, ktoré im dobrovoľne poskytnem s cieľom sprostredkovania štúdia na našich zahraničných partnerských školách v USA, Kanade a Veľkej Británii, vrátane prezentácie údajov potencionálnym zamestnávateľom a využívaním môjho elektronického kontaktu (t. j. predovšetkým mojej e-mailovej adresy) s cieľom poskytnúť študijné ponuky mojej osobe.
 • Osobné údaje spracované podľa predchádzajúceho odstavca zahŕňajú údaje, ktoré poskytnem prostredníctvom formulárov, dotazníkov alebo v rámci vzájomnej komunikácie medzi mnou a sprostredkovateľmi, prípadne ďalšie údaje, ktoré vzniknú z iných vlastných činností na základe môjho konania.
  • Osobnými údajmi vo vyššie uvedenom význame sa ďalej chápu osobné údaje a informácie týkajúce sa mojej osoby (maximálne v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, telefón, e-mail, bydlisko) a iné údaje, ktoré som poskytol/a formou dotazníku alebo formulára vrátane jeho elektronickej podoby alebo pri osobnom či telefonickom rozhovore o mojej osobe. Potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov, ktoré som uviedol/a alebo inak poskytol/a.
  • o Cookies vo vyššie uvedenom význame sa ďalej chápu hlavne ako malé súbory v mojom počítači slúžiace k identifikácii užívateľov, ktoré sprostredkovatelia využívajú s cieľom zlepšiť svoje on-line služby. Tieto súbory slúžia k zaisteniu správnej funkčnosti stránok, k zmapovaniu identifikačných údajov zákazníkov, k analytickým účelom portálov, príp. k zaisteniu preferencií zákazníkov k individuálnemu prispôsobeniu ponuky. Využívanie súborov cookies môžem obmedziť v nastaveniach môjho prehliadača, čo však môže viesť k zníženiu funkčnosti stránok.
 • Poskytnutie všetkých údajov je úplne dobrovoľné. Avšak odmietnutie poskytnutia údajov súvisiacich so sprostredkovaním štúdia na partnerských zahraničných školách môže viesť k obmedzeniu alebo vylúčeniu možnosti zaistiť štúdium na partnerských zahraničných školách.
 • Osobné údaje môžu byť spracované automatizovane aj manuálne, a to ako vlastnými silami, tak prostredníctvom určených spracovateľov, ktorých aktuálny zoznam mi bude poskytnutý na požiadanie u každého zo sprostredkovateľov.
 • Osobné údaje budú predané tretím osobám – zahraničným školám, ktoré moje osobné údaje môžu ďalej spracovávať ako správcovia s cieľom možnosti ponúknuť uzavretie zmluvy o štúdiu.
 • Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch, ktoré patria buď sprostredkovateľom, alebo zmluvnému dodávateľovi internetových služieb a je s nimi narábane podľa všeobecných zásad informačnej bezpečnosti s využitím technických a organizačných opatrení na prevenciu neoprávneného prístupu k týmto dátam a zamedzeniu ich zničenia alebo zneužitia. Spôsoby zabezpečenia dát sú tak pravidelne kontrolované.
 • Pri spracovaní údajov sprostredkovateľ v plnej miere využíva možnosť pseudonymizácie a anonymizácie, aby čo najviac posilnil zabezpečenie dát.
 • Nad svojimi osobnými údajmi nestrácam kontrolu. Môžem k nim kedykoľvek pristupovať alebo ich opraviť. Ako subjekt spracovania osobných dát mám tiež nasledujúce práva: právo na potvrdenie o spracovaní, na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenos, námietku proti spracovaniu a podať sťažnosť u kontrolného úradu. V prípade spracovania na základe udeleného dobrovoľného súhlasu mám tiež právo kedykoľvek tento súhlas vziať späť.
 • V prípade predaja, fúzie alebo likvidácie si sprostredkovateľ vyhradzuje právo previesť informácie vrátane osobných údajov na tretiu stranu za predpokladu, že sa táto tretia strana zaviaže zachovať v plnom rozsahu tieto Pravidla pre ochranu osobných údajov a zaistiť, aby boli osobné údaje uchované v súlade so zákonom stanovenými požiadavkami.
 • Tieto Pravidla pre ochranu osobných údajov môžu byť podľa potreby aktualizované.

Napísali o nás

Tento web používa k poskytovaní služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie (ďalšie informácie ). Používaním tohto webu s tým súhlasíte.